Studentadministration

Namn Funktion E-Mail
(@misu.su.se)
Tlfn
Ingrid Eronn Studentexpedition studentexp  +46-(0)8-162418      
Ingrid Eronn Studievägledare studievagledare  +46-(0)8-162418      
Kristofer Döös Studierektor grundutbildning studierektor  +46-(0)8-161734
Michael Tjernström Studierektor forskarstudier michaelt +46-(0)8-163110

 

 

 

 

MISUs administration

Namn Funktion E-Mail 
(@misu.su.se)
Tlfn
Rodrigo Caballero Prefekt prefekten +46-(0)8-164349
Johan Nilsson Stf. Prefekt nilsson +46-(0)8-161736
Kristofer Döös Studierektor grundutbildning studierektor +46-(0)8-161734
Michael Tjernström Studierektor forskarstudier, ämnesansvarig forskarutbildningen michaelt +46-(0)8-163110
Jörg Gumbel IMI-föreståndare gumbel +46-(0)8-164343
Sara Engström Administrativ chef sara.engstrom +46-(0)8-164353
Margurite Johansson Personal- och ekonomiadministratör margurite.johansson +46-(0)8-164334
Marianne Lagerklint Personaladministratör / Webbadministratör

marianne.lagerklint

+46-(0)8-162534