Foto av Michael Tjernström när han mottager Finn Malmgrens pris
Michael Tjernström vid Finn Malmgrens staty. Foto: Johanna Tjernström
Bild från utdelningen av Finn Malmgrens pris
Utdelning av Finn Malmgrens pris 2020 till Michael Tjernström. Foto: Johanna Tjernström

Årets utdelning av Finn Malmgrens pris gick till Michael Tjernström, professor vid Stockholms och Uppsala universitet och en framstående forskare inom gränsskiktsmeteorologi. Hans forskningsfokus handlar främst om atmosfärsprocesser i Arktis och han har medverkat i ett flertal isbrytarexpeditioner till svårtillgängliga arktiska miljöer samt varit ansvarig och delaktig i ett stort antal forskningsprogram för arktisk klimatmodellering. Han engagerar sig både nationellt och internationellt inom arktisforskning och är även aktiv i samhällsdebatten om klimatförändringar och var bland annat sommarvärd i P1 2019.

Juryns motivering avslutas med följande: "Michaels arbete följer i Finn Malmgrens anda, det täcker främst in områdena meteorologi och klimatologi, mycket av forskningen har fokuserat på gränsskiktsprocesser, moln och aerosoler i arktiska miljöer. Hans polarexpeditioner har lett till nya värdefulla data, detta arbete har kompletterats med modellanalyser, med syfte att utvärdera och förbättra klimatmodellers representation av centrala arktiska processer."

Information om Finn Malmgrens pris finns på https://www.geo.uu.se/om-oss/finn-malmgren/