Solen sken över en klarblå himmel när forskningsfartyget Oden, den 5 juli, lättade ankar och gav sig av från Tromsö i Norge. Siktet är inställt på Arktis och under 100 dagar kommer besättningen vara på väg mot den ryska ishavskusten.

– Det är en unik expedition på många sätt. Jag hoppas att vi kommer lära oss mycket genom att undersöka metan som ligger bunden i permafrost och gashydrater i de Östsibiriska grundhaven, säger Örjan Gustafsson, professor vid Institutionen för tillämpad miljövetenskap, Stockholms universitet.

Enorma mängder frusen metan håller på att tina och sippra upp i luften från den Östsibiriska oceanen. Metan är en starkare växthusgas än koldioxid och väntas spä på den globala uppvärmningen kraftigt. Forskningsexpeditionen söker nu svar på varifrån det metan i havet som läcker upp i atmosfären kommer från.

Omkring den 20 augusti genomförs ett byte av forskare och besättning, och expeditionens andra etapp inleds. I den andra etappen ska man bland annat undersöka den krympande havsisen.

– Jag ser fram emot att komma ombord i augusti och genomföra den andra etappen över Arktiska oceanen. Vi kommer främst att studera den arktiska havsisens historia och transport av Atlantvatten och kol i havet, säger Martin Jakobsson, professor vid Institutionen för geologiska vetenskaper, Stockholms universitet och forskningsledare för den andra etappen.

Åtta dagar efter avfärd beräknas expeditionen anlända till den första stationen som ligger ovanpå Gakkel Ridge. Där ska de hämta vatten och ta sedimentprover. Se var forskningsfartyget Oden är just nu: http://oden.geo.su.se/map/

SWERUS-C3 är en internationell forskningsexpedition med ett 80-tal forskare som representerar 14 nationaliteter. Expeditionen ska undersöka vad som händer i havet och i luften när Arktis värms upp. De ska också studera om liknande klimatförändringar har skett tidigare.

Följ expeditionen via forskarnas bloggar: http://www.swerus-c3.geo.su.se/index.php/swerus-media

Se filmer från forskningsexpeditionen: http://www.swerus-c3.geo.su.se/index.php/videos

Följ expeditionen på Facebook: Swerus-C3, an international research expedition to the East Siberian Sea

Följ expeditionen på Twitter: SWERUS-C3

 Oden lämnar Tromsöfjorden på väg till Arktiska Oceanen.
Oden lämnar Tromsöfjorden på väg till Arktiska Oceanen.