Forskningen vid MISU är bred inom geovetenskaperna, med huvudinriktning mot atmosfären, havet, och kemiska och dynamiska processer inom dessa. Vidare studerar vi  klimatsystemets mekanismer, komponenter och deras ineraktioner. Nedan listar vi ett antal huvudfält vi forskar inom (sorterad efter altitud), och ytterligare information om dessa hittar du under forskning och i IMIs biennala rapporter på vår engelska hemsida: Department of Meteorology. Har ni några frågor, tveka inte att kontakta oss per telefon eller mail enligt rutan till höger, eller enligt personalsidan för kontakt med enskilda forskare.

  • Satellitstudier och dataassimilation
  • Mellanatmosfären
  • Global atmosfärdynamik
  • Klimatstudier
  • Kemiska och fysiska processer i troposfären
  • Meteorologi på mesoskala och i gränsskiktet
  • Arktiska studier
  • Östersjöstudier
  • Global havscirkulation