Avhandlingar & publikationer

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Meteorologiska institutionen
  4. Forskning
  5. Avhandlingar & publikationer

Avhandlingar och Publikationer

Här listar vi de senaste publikationerna vid institutionen medelst sökningar i den nationella databasen DiVA; för en komplett lista inkluderande även äldre publikationer och rapporter hänvisar vi vänligen till Research/Publications på vår engelska sida.

Kontakt

Telefon: +46(0)8-16 20 00 (växel)

Besöksadress
Arrheniuslaboratorierna, plan 6
Svante Arrhenius Väg 16C
Frescati Campus
Stockholm

Studierektor forskarstudier
Michael Tjernström
+46-(0)8-163110