Utbildning på forskarnivå

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Meteorologiska institutionen
  4. Forskning
  5. Utbildning på forskarnivå

Kontakt

Telefon: +46(0)8-16 20 00 (växel)

Besöksadress
Arrheniuslaboratorierna, plan 6
Svante Arrhenius Väg 16C
Frescati Campus
Stockholm

Studierektor forskarstudier
Michael Tjernström
+46-(0)8-163110