Forskning

Forskning vid MISU

Forskningen vid MISU är bred inom geovetenskaperna, med huvudinriktning mot atmosfären, havet, och kemiska och dynamiska processer inom dessa. Vidare studerar vi  klimatsystemets mekanismer, komponenter och deras ineraktioner. Nästan 50 forskare använder dagligen papper och penna, datorer och laborationsutrustning för att bättre förstå vår förändrande omgivning. Se våra Forskningsområden samt Avhandlingar & publikationer för detaljer.

MISU jobbar nära Bert Bolincentret och har en symbiotisk relation med International Institute of Meteorology (IMI), vilket också släpper biennala rapporter om vår forskning, som ni kan läsa mer om på vår engelska hemsida: Department of Meteorology

Studier på forskarnivå

MISU erbjuder forskarstudier i en bred samling ämnen inom atmosfärisk och oceanografisk studier, t.ex. dynamisk meteorologi, fysisk oceanografi, atmosfärfysik och kemi. 

Kontakt

Telefon: +46(0)8-16 20 00 (växel)

Besöksadress
Arrheniuslaboratorierna, plan 6
Svante Arrhenius Väg 16C
Frescati Campus
Stockholm

Studierektor forskarstudier
Michael Tjernström
+46-(0)8-163110