Meteorologiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Meteorologiska institutionen

Studera, undervisa och arbeta på distans

Här finns råd om att studera, undervisa och arbeta på distans i coronatider.

Kursen Advanced Oceanography skjuts upp tillsvidare

Kursen Advanced Oceanography skjuts upp tills att undervisningen börjar som vanligt igen på plats på SU.

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

RGB-komposit avsedd att detektera luftmassor 19/9-12 (copyright 2012 EUMETSAT).

Studera meteorologi, oceanografi och klimat

Vill du jobba med väder och klimat, atmosfären och haven? Vill du bli klimatexpert, oceanograf, prognosmeteorolog eller miljöforskare? Eller bara få förståelse för vad som påverkar klimatet? Välkommen till oss!

Kolet är största hotet mot klimatet

MISU’s professor Jonas Nycander är en av nio forskare med bred bakgrund inom naturvetenskap, ingenjörsvetenskap, nationalekonomi och juridik som ingår i SNS Konjunkturråd 2020. De har nyligen släppt Konjunkturrådets rapport 2020 Svensk politik för globalt klimat vilken har fått stor uppmärksamhet i TV, radio och tidningar.

Kolet är det största hotet mot klimatet och rapporten föreslår en rad åtgärder och politiskt agerande för att stoppa beroendet av kol, erbjuda alternativa lösningar och få klimatförändringarna att bromsas.

Minskning av industrins koldioxidutsläpp billigast och effektivast

Jonas Nycander skriver i en debattartikel i Svenska Dagbladet att det vore mycket billigare och effektivare att minska koldioxidutsläppen från industrin än dem från privatpersoner. Det förhindras emellertid av konkurrensen på den internationella marknaden, och en överenskommelse om beskattning av industrins utsläppp borde därför vara det viktigaste målet för klimatförhandlingarna.

Havsis och fartyg i Arktis. Foto: Jan-Ola Olofsson

Förstå klimatförändringar i polartrakterna

Klimatförändringarna sker starkast i polartrakterna. Se filmen om klimatforskningen vid bl.a. Meteorologiska institutionen.

Klimatförändringar gör vissa väderprognoser svårare

De pågående klimatförändringarna gör det svårare att förutspå vissa aspekter av vädret, visar en ny studie från Meteorologiska institutionen.

Istäcke i Arktis

Orsaken bakom variationen i Arktis istäcke klarlagd

Det är det svårspådda vädret, inte isens reflexionsförmåga, som ligger bakom varför istäcket vid Nordpolen varierar så mycket från år till år, även om trenden på lång sikt är att isen minskar på grund av Jordens uppvärmning. Det visar ny forskning från Stockholms universitet och Max Planckinstitutet för meteorologi i Tyskland.