Meteorologiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Meteorologiska institutionen
Figure showing paleoclimate context for future climate scenarios

Historiskt klimat nyckeln till att förutspå framtiden, säger forskare

En grupp klimatexperter slår ett slag för att inkludera mer paleoklimatdata i klimatmodeller. Sådana modeller används globalt för att bedöma påverkan av människans växthusgasutsläpp, förutspå scenarier för framtida klimat och föreslå strategier för åtgärder.

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

ERC Starting Grant till MISU-adjungerad forskare vid Uppsala universitet

Europeiska Forskningsrådet, ERC, har tilldelat 23 st ERC Starting Grant till olika lärosäten i Sverige. Ett av dem går till Gabriele Messori, universitetslektor vid Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet och adjungerad forskare vid Meteorologiska institutionen, Stockholms universitet. Projektets titel är "Compound Climate Extremes in North America and Europe: from dynamics to predictability (CENÆ)".

Nordic Seas circulation overturning pathways. From Chafik et al., 2020.

Nya rön om en ny djuphavsström i de Nordiska haven

En ny studie publicerad i Nature Communications av Léon Chafik, Meteorologiska institutionen, Stockholms universitet, tillsammans med andra forskare visar att anticyklonisk vind i Norwegian Seas spelar en stor roll för att aktivera en okänd flödesväg från Norwegian slope.

Schematic of warm hole drivers, from Keil et al., 2020

Nya rön om orsakerna till Nordatlantens "warming hole"

En ny studie av forskare från Stockholms universitet och Max Planck Institutet visar flera orsaker till fenomenet "the warming hole" i norra Nordatlanten.

Stort EU-anslag för forskning om extremt väder

Gabriele Messori, universitetslektor vid Uppsala universitet och affilierad forskare vid Meteorologiska institutionen, Stockholms universitet, koordinerar en grupp forskare som har fått ett anslag på flera miljoner euro från EUs Marie Curie ITN.

Doktorandkursen Advanced Oceanography ges HT20

Doktorandkursen Advanced Oceanography kommer att ges HT20. Läs mer om kursen här.

Karta över simulering av effekten på El Nino från vulkanutbrott.

Hur påverkar vulkanutbrott El Niño?

En ny studie, publicerad i tidsskriften Science Advances, beskriver hur ett simulerat vulkanutbrott påverkar El Niño-fenomenet.

Fotografi taget 1938 norr om Dalhart, Texas. Foto: https://www.loc.gov/item/2017770620/

Värmeböljor som ‘the Dust Bowl’ mer än dubbelt så sannolika

Ny studie visar att värmeböljor som 1930-talets ”Dust Bowl” i USA är mer än dubbelt så sannolika nu på grund av klimatförändringar.

Foto av Michael Tjernström när han mottager Finn Malmgrens pris

Michael Tjernström får Finn Malmgrens pris för 2020

Professor Michael Tjernström fick årets Finn Malmgren pris för sitt arbete och engagemang med utbildning, forskning och i internationella sammanhang inom meteorologi och klimatologi, särskilt i Arktis.

Bolincentrets Digitala Klimatfestival 2020

Gör en upptäcktsfärd på Bolincentrets Digitala Klimatfestival 2020! Se filmklipp på YouTube och följ länken nedan för ALL information om festivalen.

Studera, undervisa och arbeta på distans

Fr.o.m. 18 mars 2020 och tillsvidare förekommer ingen undervisning eller examination i universitetets lokaler. Vårt övergripande mål är att kurser och program så mycket som möjligt ska hållas och köras online.

UNDERVISNING
•    All undervisning eller examination i SU's lokaler har upphört fr.o.m. 18 mars. Lokalerna är enbart tillgängliga för anställda.
•    Undervisning och examination utförs digitalt. Studenter får information från kursansvarig lärare. Se till att du är registrerad för kursen och att du har tillgång till Athena så att läraren kan kommunicera med dig. Om det uppstår problem kontakta studievagledare@misu.su.se
•    För tekniskt stöd angående distansundervisning och Zoom, se https://www.su.se/english/coronavirus/how-you-can-study-from-home-1.490047

Klicka på länken nedan för mer information.

RGB-komposit avsedd att detektera luftmassor 19/9-12 (copyright 2012 EUMETSAT).

Studera meteorologi, oceanografi och klimat

Vill du jobba med väder och klimat, atmosfären och haven? Vill du bli klimatexpert, oceanograf, prognosmeteorolog eller miljöforskare? Eller bara få förståelse för vad som påverkar klimatet? Välkommen till oss!

Kolet är största hotet mot klimatet

MISU’s professor Jonas Nycander är en av nio forskare med bred bakgrund inom naturvetenskap, ingenjörsvetenskap, nationalekonomi och juridik som ingår i SNS Konjunkturråd 2020. De har nyligen släppt Konjunkturrådets rapport 2020 Svensk politik för globalt klimat vilken har fått stor uppmärksamhet i TV, radio och tidningar.

Kolet är det största hotet mot klimatet och rapporten föreslår en rad åtgärder och politiskt agerande för att stoppa beroendet av kol, erbjuda alternativa lösningar och få klimatförändringarna att bromsas.

Minskning av industrins koldioxidutsläpp billigast och effektivast

Jonas Nycander skriver i en debattartikel i Svenska Dagbladet att det vore mycket billigare och effektivare att minska koldioxidutsläppen från industrin än dem från privatpersoner. Det förhindras emellertid av konkurrensen på den internationella marknaden, och en överenskommelse om beskattning av industrins utsläppp borde därför vara det viktigaste målet för klimatförhandlingarna.

Havsis och fartyg i Arktis. Foto: Jan-Ola Olofsson

Förstå klimatförändringar i polartrakterna

Klimatförändringarna sker starkast i polartrakterna. Se filmen om klimatforskningen vid bl.a. Meteorologiska institutionen.

Klimatförändringar gör vissa väderprognoser svårare

De pågående klimatförändringarna gör det svårare att förutspå vissa aspekter av vädret, visar en ny studie från Meteorologiska institutionen.

Istäcke i Arktis

Orsaken bakom variationen i Arktis istäcke klarlagd

Det är det svårspådda vädret, inte isens reflexionsförmåga, som ligger bakom varför istäcket vid Nordpolen varierar så mycket från år till år, även om trenden på lång sikt är att isen minskar på grund av Jordens uppvärmning. Det visar ny forskning från Stockholms universitet och Max Planckinstitutet för meteorologi i Tyskland.