Meteorologiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Meteorologiska institutionen
Istäcke i Arktis

Orsaken bakom variationen i Arktis istäcke klarlagd

Det är det svårspådda vädret, inte isens reflexionsförmåga, som ligger bakom varför istäcket vid Nordpolen varierar så mycket från år till år, även om trenden på lång sikt är att isen minskar på grund av Jordens uppvärmning. Det visar ny forskning från Stockholms universitet och Max Planckinstitutet för meteorologi i Tyskland.

FORCeS - nytt projekt om luftföroreningar och deras påverkan på klimatet

Annica Ekman, Meteorologiska institutionen, och Ilona Riipinen, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi, koordinerar ett nytt Horizon 2020 projekt om hur luftföroreningar påverkar klimatet

RGB-komposit avsedd att detektera luftmassor 19/9-12 (copyright 2012 EUMETSAT).

Studera meteorologi, oceanografi och klimat

Vill du jobba med väder och klimat, med atmosfären och haven? Vill du bli klimatexpert, oceanograf, prognosmeteorolog eller miljöforskare? Eller bara få förståelse för vad som påverkar klimatet? Välkommen till oss!

Aidan Jönsson

Sommarjobb i unikt tvärvetenskapligt projekt

Aiden Jönsson har sommarjobbat på MISU i tre månader i ett unikt projekt där man undersöker vilka faktorer som bestämmer hur mycket internationellt bistånd som sätts in vid naturkatastrofer.

Läs om MATS i Forskning & Framsteg

"Att konstruera känslig vetenskaplig utrustning är en konst. Om den dessutom ska klara sig ute i rymden, långt från närmaste skruvmejsel, gäller det att veta vad man gör. F&F har mött specialisterna som förbereder Sveriges nästa stora rymdprojekt – forskningssatelliten Mats, som ska skickas i väg om knappt två år." Så skrev FoF i november 2016 om MISUs stora forskningsprojekt MATS.

Other News

  • Orsaken bakom variationen i Arktis istäcke klarlagd 2019-05-15 Det är det svårspådda vädret, inte isens reflexionsförmåga, som ligger bakom varför istäcket vid Nordpolen varierar så mycket från år till år, även om trenden på lång sikt är att isen minskar på grund av Jordens uppvärmning. Det visar ny forskning från Stockholms universitet och Max Planckinstitutet för meteorologi i Tyskland.
  • FORCeS - new project on air pollution and its effect on climate 2019-05-09 Annica Ekman, Department of Meteorology, and Ilona Riipinen, Department of Environmental Sciences and Analytical Chemistry, are coordinating a new Horizon 2020 project on how air pollution affects climate
  • Outstanding Early Career Scientist Award to Gabriele Messori 2018-11-27 Gabriele Messori, research scientist at the Department of Meteorology at Stockholm University, will receive the European Geosciences Union award for Outstanding Early Career Scientist in Atmospheric Sciences. The award was assigned in recognition of his work on extreme weather events, combining analysis approaches from different disciplines.
Personal
Dagens väder
Länk till Centralverkstaden
Visitors Program

Svensk och engelsk sida - MISU

Vänligen notera att den meteorologiska institutionens hemsida finns tillgänglig på både engelska och svenska. Då vi är en internationell institution, har vi valt att använda den engelska versionen som den primära sidan. Innehållet på den engelska sidan speglas inte på den svenska, utan den senare är endast en delmängd av den förra. Vi rekommenderar därför att ni använder den engelska sidan i första hand.