Kompledighet

Regler gällande kompledighet, flextid, och registering av arbetad tid vid MISU och SU finnes i nedan dokument. Rules related to flexible working hours and how to register your hours at MISU and SU.
Kompledighet och flextid (83 Kb) (Swedish)

Main supervisor/Huvudhandledare

Below you find a decision made by the department head 2012-02-06 together with the faculty board regarding the de facto main supervisor of PhD students at MISU.
Main Supervisor/Huvudhandledare (68 Kb) (English and Swedish)

Traktamente och tjänsteresa doktorander

I dokumentet nedan finner du ett prefektbeslut gällande tjänsteresor för doktorander samt regler gällande traktamente i samband med dessa. In the document below you can find a decision made by Head of Department regarding official trips for PhD students and rules about the per diem.
Tjänstresor doktorander (51 Kb) (Swedish)