Kompledighet

Regler gällande kompledighet, flextid, och registering av arbetad tid vid MISU och SU finnes i nedan dokument. Rules related to flexible working hours and how to register your hours at MISU and SU.
Kompledighet och flextid (83 Kb) (Swedish)

Main supervisor/Huvudhandledare

Below you find a decision made by the department head 2012-02-06 together with the faculty board regarding the de facto main supervisor of PhD students at MISU.
Main Supervisor/Huvudhandledare (68 Kb) (English and Swedish)

Traktamente och tjänstresa doktorander

I dokumentet nedan finner du ett prefektbeslut gällande tjänsteresor för doktorander samt regler gällande traktamente i samband med dessa. In the document below you can find a decision made by Head of Department regarding official trips for PhD students and rules about the per diem.
Tjänstresor doktorander (51 Kb) (Swedish)

Punktlista nyanställda

Punktlista gällande introduktion av nyanställda vid MISU - vem som är ansvarig och vem som kan stötta. Check-list for newly employeed at MISU - who is responsible for what and who can offer support.
Punktlista nyanställda (63 Kb) (Swedish)

Utdrag ur info från SU

Kortfattad information från SU, t.ex. semesterdagar som funktion av ålder, föräldraledighet, och ersättning för läkarbesök. Short info from SU, about vacation, parental leave and reimburtment for visiting a medical doctor.
Utdrag ur information från SU (46 Kb)  (Swedish)