Fraktion Lämnas
Batterier Kontorsmaterielrum C617a
Böcker Plan 2 (utanför SU-butiken)
Elektronikskrot Plan 2 (utanför SU-butiken)
Farligt avfall * se nedan
Frigolit  Plan 2 (utanför SU-butiken)
Glas Pentry eller plan 2 (utanför SU-butiken) 
Glödlampor/Lysrör Kontorsmaterielrum (C617a)
Hårdplast Pentry
Kartonger, Wellpapp C617b
Metall Pentry eller plan 2 (utanför SU-butiken)
Miljöfarligt avfall Kölhuset, plan 2 (bestämda tider)
Mjukplast Plan 2 (utanför SU-butiken)
Papper Kontorsmaterielrum C617a och C617b
Pappersförpackningar Pentry
Radioaktivt avfall Kölhuset, plan 2 (bestämda tider)
Trä Plan 2 (utanför SU-butiken)

 

Farligt avfall

  • Farligt avfall märks med etikett och lämnas i rum M 212, Svante Arrhenius väg 12 C. Öppettider onsdag och fredag kl. 10.30 - 11.00.
  • Radioaktivt avfall märks med etikett och lämnas i rum A 205 (mitt emot SU-butiken) på torsdagar kl. 10.30-11.00.
  • Vid begäran om hämtning av avfall vid institutionen, ska vår samarbetspartner SEKA Miljöteknik AB kontaktas, som också svarar på övriga frågor. För kontaktpersoner hos SEKA AB, se här.