Regler för inköp

Följande dokument listar rutiner för inköp och upphandling vid institutionen:
E-faktura leverantörinformation (pdf) (63 Kb)

E-invoice supplier information (pdf) (64 Kb)