From SU

Swedish

Regelboken

Regelboken är en sammanställning av beslut som fattats av de centrala organen vid Stockholms Universitet; universitetsstyrelsen, rektor och förvaltningschefen.

Personalutbildning

Stockholms Universitet håller en bred linje av kurser för personalutveckling; allt från IT-utbildningar till frukostseminarier via ledarskapsutbildningar. Notera att din närmaste chef ska godkänna anmälan innan den skickas in.

Stipendier

Information om stipendier aktuella för ansökan, samt länk till Stockholms universitets stipendiedatabas innehåller stipendier som annonserats på universitetet, främst externa stipendier men även vissa av universitetets egna stipendier kan förekomma. Är du student eller forskare vid Stockholms universitet kan du ansöka om stipendier från universitetets stipendiestiftelser.