Feelgood företagshälsovård AB är ny leverantör av företagshälsovård till universitetets anställda. Avtalet gäller från och med 2015-08-01.

Anställda är i första hand hänvisade till Feelgoods citymottagning på Grev Turegatan 34  (T-bana: Stadion eller Östermalmstorg). Bokning av besök i augusti kan göras från den 1 juli på telefon 08-676 82 00, måndag–fredag klockan 08.00–17.00.

Feelgood har i princip samma tjänsteutbud som det Avonova har. Mer information om tjänsteutbud och annan information hittar du på Feelgoods hemsida

Rätt till företagshälsovård

Samtliga anställda och doktorander, oavsett finansieringsform, har rätt till företagshälsovård. Tillfälligt anställda (timanställda lärare, skrivvakter etc) omfattas inte. Inte heller studenter.

Antal besök

Enskild anställd har rätt att utan chefs godkännande själv ta kontakt med Feelgood och beställa tid för läkarkonsultation, samtal med terapeut (motsv) eller behandling av sjukgymnast. Antalet besök är begränsat till tre gånger. Därefter ska berörd chef kontaktas. Denna kan medge ytterligare tre samtal/behandlingar. Personalavdelningen faktureras dessa.

Om – i undantagsfall - ytterligare konsultationer bedöms som nödvändiga för att förebygga sjukskrivning, alternativt att vid sjukskrivning påskynda återgång i arbete, kan berörd chef besluta om ytterligare fyra samtal/behandlingar. Dessa samtal ska debiteras berörd institution (motsv).

Vid fler än 10 samtal/behandlingar ska samråd alltid ske med Personalavdelningen.

Förtydligande

Oavsett om besöket avser läkare, terapeut (motsv) eller sjukgymnast är antalet besök sammantaget begränsat till tre tillfällen enligt ovan. Om t ex en läkarkontakt medför remiss till sjukgymnastisk behandling är behandlingen hos sjukgymnast begränsade till två tillfällen innan berörd chef ska konsulteras och ge sitt godkännande för ytterligare behandlingar.

Prefekts godkännande kan lämnas genom E-mail till berörd person på Feelgood eller genom intyg som styrker rätten till fler besök
Beställning av tjänster
Prefekter/motsvarande har rätt beställa

  • ergonomigenomgångar på arbetsplatsen,
  • utbildningar/seminarier som institutionen själva önskar som led i allmän information/fortbildning,
  • arbetsrelaterade vaccinationer av anställda oavsett syfte (t ex reseprofylax etc) samt övriga vaccinationer, t ex influensa.

Ovanstående tjänster ska institutionen själv betala (s.k. E-tjänster).

Efter samråd med Personalavdelningen kan institutionen beställa

  • hälsoprofiler (alternativt hälsoundersökningar) som riktas mot alla eller huvuddelen av de anställda på institutionen (inkl provtagningar).

Även denna tjänst är E-uppdrag.

Övriga tjänster avropas av Personalavdelningen.

Vid avrop av tjänst ska en uppdragsbekräftelse lämnas till beställaren för godkännande och därefter returneras till Feelgood. Vid E-tjänster ska på uppdragsbekräftelse finnas utrymma för beställare att ange fakturaadress.

Drop-in-mottagning

Den mottagning som funnits i passagen mellan Hus B och C och varit öppen två halvdagar per vecka kommer att upphöra från 2015-08-01

Info om gymkort

Anställda vid SU har en rabatt på årskort med 20 % på Feelgoods gym på Grev Turegatan 34. Info om utbud och öppettider.

 

Feelgood - new provider of occupational health care

Feelgood is our new provider of occupational health care services for University employees. The agreement will be valid from 1 August 2015.

Employees are primarily referred to Feelgood’s city clinic at Grev Turegatan 34 (Metro station: Stadion or Östermalmstorg). Appointments in August can be booked from 1 July by telephone 08-676 82 00, Monday to Friday between 08:00 and 17:00.

Feelgood provides essentially the same services as Avonova. More information about the services and other information is available on Feelgood’s website (only in Swedish).