Fyllnadsval till institutionsstyrelse vid MISU för perioden 2015-2017

Election of a new representative to the Department Board replacing Fabien Roquet
until the end of 2017. The election starts 28/11 at 08:00 and ends 5/12 at 23:59. The
result is announced 13/12.

I bifogad fil finns prefektbeslut med information om valet i stort, vilka som har rösträtt och är valbara samt hur valet går till: 

Prefektbeslut fyllandsval 2015-2017 (547 Kb)

Prefektbeslut styrelseval 2015-2017 (108 Kb)

Prefektbeslut fyllnadsval 2015-08-24 (620 Kb)

Prefektbeslut fyllnadsval 2015-11-09 (583 Kb)