Meteorologiska institutionen (MISU) ingår i de fakultetsgemensamma utlysningarna som sker i april respektive oktober/november. Därutöver har MISU två extra utlysningar, fastställda av institutionsstyrelsen enligt nedan:

  • Den 10 januari – 31 januari 2020
  • Den 11 februari – den 3 mars 2020

The Department of Meteorology (MISU) will have two extra recruitments for PhD students, apart from the regular recruitments in April and October/November.

  • January 10 - January 31 2020
  • February 11 - March 3 2020