Examples of working places, where students have had their traineeship:

  • SMHI Upplands Väsby, Flygväder
  • MetocC Enköping, Försvarets Vädertjänst
  • Falu kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen – Hållbarhet och planering
  • MetocC Enköping, Försvarets Vädertjänst
  • SMHI Norrköping, Media
  • MeteoGroup Upplands Väsby
  • Länsstyrelsen i Västmanlands län, klimatfunktionen
  • Miljöförvaltningen i Stockholm, Luft och Buller

"Hela praktiken var mycket lärorik och spännande. Varje del var mycket intressant och givande. Jag bemöttes mycket bra under hela praktiken. Alla visade stort intresse och positiv inställning till en blivande meteorolog och förhoppningsvis kollega."

-Maria Hammarbäck, MetocC, HT 2015

Att göra en praktikkurs var självklart för mig, eftersom jag ville få en inblick i hur meteorologer jobbar på daglig basis. Det bästa med kursen vara att jag fick en förståelse för var yrket innebär, samt att jag fick möjligheten att göra egna prognoskartor. Min praktik hos METOCC gjorde mig säker på mitt yrkesval och intresserad av flygmeteorologi.

- Lisa Nyberg, masterstudent 2015-2016

More stories:

Flygmeteorolog i Upplands Väsby (Swedish)

Find out more at the course website.