Jag har även fått delta i ett projekt som innefattar verifikation av SMHI:s flygplatsprognoser med hjälp av observationsdata samlad för perioden 2013-2015. Jag har haft stor hjälp av mina kunskaper i MatLab och programmering för denna kurs. Jag har skrivit en algoritm som matchar observationer med prognoser samt beräknar ett förändringsindex för väderläget.

Det har varit en intensiv kurs med mycket eget arbete och även en del parallelltjänst där jag suttit bredvid den vakthavande meteorologen och fått en inblick i hur arbetet i produktionen går till. Jag har spenderat en del tid med att analysera observationskartor (bifogar bild) också som är en bra övning inför PMU-kursen. 

Jag rekommenderar denna kurs starkt till alla studenter som siktar på ett yrke som prognosmeteorolog. Studenten får räkna med att kontakta arbetsgivare och att styra upp mycket av planeringen själv.

- Linus Dock, masterstudent 2015-2016