Vacancies

  1. You are here:
  2. Start
  3. Department of Meteorology
  4. About us
  5. Vacancies

Data- och systemtekniker

Rollen som data- och systemtekniker innefattar en administrativ och en teknisk del. De administrativa delarna av anställningen innebär bland annat förteckning över hårdvara, programvaror, nätverksuttag, licenser och beställning av datorutrustning och tillbehör. Arbetet innefattar även användarstöd som installation och felsökning av hårdvara och mjukvara. Arbetet innebär täta kontakter med institutionens personal och universitetets IT-avdelning.

Kommunikatör

I arbetet ingår extern och intern kommunikation, med stöd av institutionens kommunikationsgrupp. Framtagning av trycksaker och kontakt med universitets presstjänst. Information om institutionens seminarier och vetenskapliga publicering liksom aktuella disputationer. Du deltar vid forskardagar och evenemang tillsammans med studievägledaren. Ansvarar för institutionens hemsida och informationssäkerhet.

Contact Information

Phone: +46-8-16 43 53
Fax:     +46-8-15 71 85

Visiting address
Arrhenius Laboratory, 6th Floor
Svante Arrhenius Väg 16C
Frescati Campus

Mailing address
Department of Meteorology
Stockholm University
106 91 Stockholm
Sweden

Invoice address
(Swedish invoices only)
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö
Obs! Ange: 404 i referensraden

Press and Media Relations
Johan Nilsson
nilsson@misu.su.se
+46-8-16 17 36