Arbetsmiljö- och likabehandlingsgruppen
Work environment and equality group

Syfte: Främja en god psykosocial och fysisk arbetsmiljö för anställda och studenter. Aktivt främja lika rättigheter och möjligheter på institutionen som studie- och arbetsplats.
Objective: Promote a good psychosocial and physical work environment for employees and students
. Actively promote equal rights and opportunities in the department for work and study.

 • Sara Engström (administrativ chef) - sammankallande/convener
 • Caroline Leck (lärare, laborativ verksamhet)
 • Nils Walberg (skyddsombud)
 • Jakob Beran (studiemiljöombud, doktorand)
 • Aiden Jönsson (doktorand)

Miljögruppen
Environment group

Syfte: Vidmakthålla och stärka MISU:s miljöarbete
Objective: Maintain and strengthen MISU environmental work

 • Michael Tjernström (lärare/forskare) - sammankallande/convener
 • Sara Engström (administrativ chef)
 • Ines Bulatovic (doktorand)
 • Alejandro Baró Pérez (doktorand)

Forskarutbildningsgruppen
Graduate Education group

Syfte: diskutera doktorandernas krav i utbildningen, tex. kurser, seminarier, handledare och kommittéarbete.
Objective: Discussions about PhD requirements, e.g courses, seminars, supervisors and committee work.

 • Michael Tjernström (FU-ansvarig, studierektor), sammankallande/convener
 • Abdel Hannachi (lärare/forskare)
 • Cheng You (doktorand)
 • Sebastian Scher (doktorand)

Grundutbildningsgruppen
Undergraduate Education group

Syfte: Övergripande och strategiska frågor som rör grundutbildningen på MISU
Objective: Overall and stategic issues related to the undergraduate education at MISU

 • Kristofer Döös (studierektor) - sammankallande/convener
 • Ingrid Eronn (studievägledare)
 • Eirikur Örn Johannesson (student masterprogrammet år 2)
 • Tobias Lord (student masterprogrammet år 1)
 • vakant (student kandidatprogrammet år 3)

Webbgruppen
Web group

Syfte: Rådgöra kring utvecklingen av MISUs webbsida.
Objective: Advice the development of MISU website.

 • Marianne Lagerklint (huvudredaktör för webbsidan) - sammankallande/convener
 • Sara Engström (administrativ chef)
 • Thorsten Mauritsen (lärare/forskare)
 • Roman Bardakov (doktorand)
 • Dipanjan Dey (doktorand)

Seminariegruppen
Seminar group

Syfte: Diskutera och föreslå förbättringar av seminarieverksamheten på MISU.
Objective: Discuss and and bring forward suggestions on how to improve the seminar activities at MISU.

 • Frida Bender (lärare/forskare) - sammankallande/convener
 • Marianne Lagerklint (huvudredaktör för webbsidan)
 • Inga Koszalka (lärare/forskare)
 • Martin Renoult (doktorand)
 • Alejandro Uribe Cortes (doktorand)

Sociala aktiviteter

Social activities

 • Evelien Dekker (doktorand)
 • Sonja Murto (doktorand)