Ingrid Eronn

Study and career counsellor / Study Administrator

Service

Career and study counsellor for bachelor and master students. Exchange Coordinator. Responsible for the education sites on the website. Application and admission to courses and programs. NyA, SISU.

Study administrator for undergraduate and postgraduate education, schedules, room booking, Athena, Ladok, administration of exams, certificates to doctoral students, compensation external teachers, course evaluations, PMU-admin, planning assistantship.

 

Studie- och karriärvägledning för kandidat- och masterstudenter. Utbyteskoordinator. Ansvarig för utbildningssidorna på MISU-webben. Ansökan och antagning till kurser och program. NyA, SISU.

Studieadministratör för grund-och forskarutbildningen, schemaläggning, lokalbokning, Athena, Ladok, administration av tentor, intyg till doktorander, ersättning externa lärare, kursutvärderingar, PMU-admin, bemanning av assistenter.