Work environment / Arbetsmiljö

Responsible for the work environment / Arbetsmiljöansvarig: Sara Engström

Contacts for CM- and AP-lab and the Workshop / Kontaktpersoner:

- Emmy Nilsson (CM-lab / atmosfärkemilabb)
- Jonas Hedin (AP-lab / atmosfärfysiklabb)
- Joachim Dillner (The Central Workshop / centralverkstaden)

Safety officers / Arbetsmiljöombud

- Jonas Hedin, MISU
- Emmy Nilsson, suppleant MISU when Jonas is absent
- Joachim Dillner, The Central Workshop / centralverkstaden
- Jonathan Wiskandt, PhD students/forskarstuderande

Fire protection coordinator / Brandskyddskoordinator

- Sara Engström

Fire protection inspector / Brandskyddskontrollant

- Jonas Hedin

Evacuation leaders / Utrymningsledare

- Anna Lewinschal
- Albert de Haan
- Jonas Hedin

Coordinator flammable goods / Koordinator för brandfarliga varor

- Jonas Hedin

Övrigt

Archive/Arkivansvarig

- Sara Engström

IT Security/IT-säkerhetsansvarig

- Sergej Karetnikov (IT-tekniker)

Equality/Likabehandlingsansvarig

- Frida Bender

Environment/Miljöombud

- Björn Linder

Procurement/Upphandlingsansvarig

- Albert de Haan

PhD Council/Doktorandrådet

- Jonathan Wiskandt, chair / ordförande
- Karolina Siegel, vice chair / vice ordförande
- Jonathan Wiskandt, representative / representant Naturvetenskapliga Forskningsrådet (NFR)