Work environment / Arbetsmiljö

Responsible for the work environment / Arbetsmiljöansvarig: Sara Engström

Contacts for CM- and AP-lab and the Workshop / Kontaktpersoner:

- Emmy Nilsson (CM-lab)
- Jonas Hedin (AP-lab)
- Nils Walberg (The Central Workshop)

Safety officers / Arbetsmiljöombud

- Jonas Hedin, MISU
- Emmy Nilsson, suppleant MISU when Jonas is absent
- Joachim Dillner, Centralverkstaden
- Jakob Beran, PhD students/forskarstuderande

Supervisor for inflammable materials/Föreståndare för brandfarliga varor

- Jonas Hedin
- Nils Walberg, deputy/ställföreträdande

Fire protection controller/Brandskyddskontrollant

- Nils Walberg

Evacuation leaders/Utrymningsledare

- Anna Lewinschal
- Emmy Nilsson
- vacant

Övrigt

Archive/Arkivansvarig

- Sara Engström

IT Security/IT-säkerhetsansvarig

- Kristofer Döös
- Sergej Karetnikov (IT-tekniker)

Equality/Likabehandlingsansvarig

- vacant

Environment/Miljöombud

- vacant

Procurement/Upphandlingsansvarig

- Albert de Haan

PhD Council/Doktorandrådet

- Sara Berglund, chair / ordförande
- Karolina Siegel, vice chair / vice ordförande
- Jonathan Wiskandt, representative / representant Naturvetenskapliga Forskningsrådet (NFR)