Work environment / Arbetsmiljö

Work environment officer / Arbetsmiljöhandläggare: Sara Engström

Contact people/Kontaktpersoner:

- Emmy Nilsson (CM-lab)
- Jonas Hedin (AP-lab)
- Nils Walberg (Centralverkstaden)

Safety officer/Skyddsombud

- Jonas Hedin, MISU samt suppleant Centralverkstaden
- Joachim Dillner, Centralverkstaden
- Jakob Beran, students/studerande
- Emmy Nilsson, suppleant MISU
- Margurite Johansson, suppleant MISU

Supervisor for inflammable material/Föreståndare för brandfarliga varor

- Jonas Hedin
- Nils Walberg, stf

Fire protection controller/Brandskyddskontrollant

- Nils Walberg

Evacuation leaders/Utrymningsledare

- Anna Lewinschal
- Emmy Nilsson
- Margurite Johansson

Övrigt

Archive/Arkivansvarig

- Sara Engström
- Margurite Johansson

IT Security/IT-säkerhetsansvarig

- Kristofer Döös
- Sergej Karetnikov (IT-tekniker)

Equality/Likabehandlingsansvarig

- Sara Engström (administrativ chef)
- Caroline Leck (professor)
- Nils Walberg (skyddsombud)
- Jakob Beran (doktorand)
- vakant (doktorand)

Environment/Miljöombud

- Michael Tjernström
- Ines Bulatovic (doktorand)
- Alejandro Baró Pérez (doktorand)

Procurement/Upphandlingsansvarig

- Albert de Haan

Head of PhD Council/Ordförande Doktorandrådet

- Sara Berglund
- Karolina Siegel, vice