Albert de Haan

Economist

Service

Economic follow-up external project contracts and puplic procurement. MISU budget, follow-up and balancing of the books. Financial responsibility for the management of IMI and Tellus.

Ekonomisk uppföljning externa projekt, avtal och upphandling. MISUs budget, uppföljning och bokslut samt ansvarig för den ekonomiska administration för IMI och Tellus.

Susanne Ericson

Financial administrator

Service

Supplier invoices, travel invoices, SU-store, finanical follow-ups, financing for PhD students, general administrative and financial matters.

Leverantörsfakturor, reseräkningar, SU-butiken, uppföljningar, doktorandpotten, generella administrativa och ekonomiska frågor.

 

Information for suppliers (Swedish)