Head of Administration

Personnel administrator / communicator

Student administrator

Administrator (IMI, purchasing, archive, events)

 

Sara Engström

Head of Administration - Administrativ Chef

Service

Personnel issues, hiring decisions, employment certificates, premises and office issues, work and equal treatment, safety, leave, vacation, recruitment, case management.

Personaladministrativa frågor, anställningsbeslut, arbetsintyg, lokal- och kontorsfrågor, arbetsmiljö- och likabehandling, säkerhet, ledighet, semester, rekrytering, case management.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Marianne Lagerklint

HR officer / Communicator

Service

Personnel administration, e.g., employment contracts, recruiting, entry cards/keys, SUKAT, wellness benefits, reimbursements for medication and health visits; web administration, main web editor for MISU, press contact; coordination of MISUs seminars, room reservations.

Personalhandläggning, t.ex. anställningskontrakt, rekryteringar, passerkort/nycklar, SUKAT, friskvårdsutlägg samt utlägg för medicin och läkarbesök; webbadministration, huvudredaktör för MISU, presskontakt; lokalbokningar.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Ingrid Eronn

Student administrator

Service

Study administrator for undergraduate and postgraduate education, schedules, room booking, Athena, Ladok, administration of exams, certificates to doctoral students, compensation external teachers, course evaluations, PMU-admin, planning assistantship.

Studieadministratör för grund-och forskarutbildningen, schemaläggning, lokalbokning, Athena, Ladok, administration av tentor, intyg till doktorander, ersättning externa lärare, kursutvärderingar, PMU-admin, bemanning av assistenter.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Agneta Malmberg

Administrator (IMI, purchasing, archive, events)

Service

IMI administrator, travel/hotel reservations, MISU seminar/event administration, purchasing, archiving.

IMI-administratör, resor/hotell-bokningar, MISU seminarie/event-administration, inköp, arkivansvarig.