Read more here: Miljöstödet till jordbruket ger bara små effekter. Dagens Nyheter, 10 December, 2014 (in Swedish).

Caroline Leck is professor in Chemical Meteorology at the Department of Meteorology, Stockholm University.