Fokus på Arktis är viktigt för att förbättra väder och klimatprognoser på mellanbreddgraderna, eftersom de klimatförändringar som sker i Arktis - minskning av havsis, varmare hav och en varmare atmosfär - potentiellt påverkar väder och klimatet på mellanbreddgraderna. Enligt flera studier (den senaste offentliggjordes i Nature Climate Change i oktober 2016), kan ett varmare Arktis leda till fler långa perioder av kallt vinterväder på mellanbreddgraderna.

I APPLICATE (Advanced Prediction in Polar regions and beyond: modelling, observing system design and LInkages associated with a Changing Arctic climaTE) ingår 16 partners från nio länder (Belgien, Frankrike, Tyskland, Island, Norge, Ryssland, Spanien, Sverige och Storbritannien). Projektet ska pågå i fyra år.

I arbetet med att förbättra beskrivningar av småskaliga processer som turbulens och moln i väder- och klimatmodeller kommer forskare under ledning av professor Gunilla Svensson vid Stockholms Universitet ingå. Även hur atmosfären påverkar energibudgeten vid ytan och därmed havsytan och isens utbredning kommer att studeras vid universitetet.

Effekterna av extrema väderförhållanden på handel och infrastruktur kan vara betydande, så bättre verktyg för att förutsäga när och hur intensiva vädersystem kommer att påverka Europa, Asien och Nordamerika är viktigt för invånarna i dessa regioner. Internationella experter kommer att arbeta med att förbättra klimat- och väder prognosmodeller och samtidigt utöka och förbättra observationer i Arktis.

- "Dagens prognoser i Arktis lider av en brist på observationer, felaktiga modeller och problem med att effektivt kombinera modeller och observationer”, enligt projektkoordinator Prof Thomas Jung, klimatforskare vid Alfred Wegener Institutet vid Helmholtz Centre for Polar and Marine Research, huvudpartnern i projektet.

- "Vårt mål är att utforma ett observationssystem i Arktis som förbättrar vår prognostiska förmåga. Dessutom kommer representation av kritiska processer i prognosmodeller göras bättre och nya sätt att införa observationer i modeller kommer att undersökas".

APPLICATE omfattar också kommunikation och utbildning för att träna nästa generation av experter samt öka medvetenheten om fördelarna med förbättrade klimat- och väderprognoser. Forskarna kommer att samarbeta med aktörer som använder väder- och klimatprognoser dagligen för att få konstruktiva synpunkter, vilket möjliggör ständig förbättring och uppdatering av modeller och metoder med hänsyn till användarnas behov. Unga forskare kommer att ha möjlighet att delta i en forskarskola och webbaserade föreläsningar, medan allmänheten kommer att kunna lära sig om projektet genom informativa filmer och publikationer.

Forskarna planerar att arbeta i nära samarbete med andra EU-finansierade projekt och forskare utanför Europa som arbetar med liknande frågor för att maximera synergieffekterna och produktivitet.

Projektet är finansierat under Europeiska Unionen Horizon 2020 forskning och innovationsprogram, projekt nummer 727862