Eleverna från årskurs 3 på Tullinge Gymnasium går alla Naturprogrammet och läser just nu en kurs i meteorologi & klimat. Det var alla intresserade av hur en arbetsdag på MISU kan se ut samt vad utbildningen har att erbjuda. 
 
Dagen började med en gemensam introduktion till MISU och våra forskningsområden. Vi presenterade kort vilka som jobbar här, vad man kan studera och hur framtiden ser ut efter en utbildning vid Meteorologiska Instituionen. Därefter delades studenterna upp i grupper och fick besöka 3 olika stationer.
 

Station 1 - Kartväggen

Vi visade en variation av väderkartor och berättade hur man gör en prognos, samt vilka kartor som kan vara användbara för att hitta olika vädersystem. Diskussionen blev väldigt lyckad, då studenterna hade mycket bra förkunskaper.
 

Station 2 - En klimatmodell

I ett konferensrum demostrerade vi hur man loggar in på en superdator, hur en programmeringkod för en klimatmodell kan se ut samt hur man faktiskt kör den. Efteråt blev det en genomgång av resultatet och hur en modeller används inom forskningen idag.
 

Station 3 - I labbet

I labbet fick studenterna se två demostrationer. Det ena experiementet handlade om havens olika densiteter och vad som händer när detta blandas. Det andra experimentet var ett konvektionsexperiment, för att visa hur skillnaden i temperaturer kan påverka cirkulationen av både hav och luft, och förklara fenomen såsom sjöbris.
 
Många bra frågor kom upp under dagen och allt avslutades gemensamt med lite mer information om vår utbildning samt kort information om olika molntyper.
 
Alla var nöjda och vi hoppas att vi får se studenterna här snart igen!