Seminariet i Almedalen, som annordnades tillsammans med Uppsala Universitet, finns att se på deras hemsida. Gunilla Svensson var andra talare och deltog även i expertpanelen. Den vetenskapliga presentationen efterföljdes av en politisk debatt.

Gunilla berättade om de globala konsekvenserna av ett regional kärnvapenkrig. Vad händer i atmosfären? Hur påverkar det medeltemperaturen vid ytan samt moln och nederbörd? I studien kom man bland annat fram till följande slutsatser:

  • Modellexperiment visar substantiella klimatförändringar även vid ett begränsat kärnvapenkrig

  • Antaganden som är gjorda i tidigare studier är osäkra

  • Längre utsläppstid leder till mindre lokal uppvärmning och därmed långsammare stigning av partiklar, vilket i sin tur blir en mindre mängd partiklar i stratosfären och mindre avkylande effekt vid jordytan

  • Om man antar att det utöver svart kol släpps ut en större mängd organiska partiklar så blir avkylningen vid ytan betydligt större

  • Odlingsförhållandena förändras, mest på norra halvklotet

Den vetenskapliga studien är gjord av Francsesco Pausata, Jenny Lindvall och Gunilla Svensson

På 70-årsdagen av atombombningen av Hiroshima publicerades även en debattartikel i Dagens Nyheter, författad av det vetenskapliga rådet för SLMK där Gunilla ingår. Artikeln sammanfattar den vetenskapliga kunskapen kring kärnvapenkrig och hur ett globalt förbud mot användning av kärnvapen kan komma till stånd.

En längre sammanfattning av seminariet går att läsa på SLMKs hemsida.