Program:

10.00 - 10.20 Inledning av rektor Astrid Söderbergh Widding och inledande reflektioner från professor Johan Nilsson och professor Rodrigo Caballero
10.20 - 10.55 Föreläsning av professor Pierrehumbert
10.55 - 11.15 Frågestund
11.15 - 11.50 Paneldebatt
 

Panelen bestod av

Åsa Romson, Sveriges klimat- och miljöminister samt vice statsminister
Per Krusell, professor i nationalekonomi vid institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet
Karin Bäckstrand, professor i samhällsvetenskaplig miljöforskning vid Stockholms universitet
Raymond T Pierrehumbert, professor i miljövetenskap och innehavare av Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap.

 

Professor Raymond T. Pierrehumbert
Professor Raymond T. Pierrehumbert

Raymond T. Pierrehumbert

Professor Raymond T. Pierrehumbert är sedan 1989 professor vid Chicago University. Han är en av de internationellt mest framstående och mångfacetterade klimatforskarna med stor bredd och djup inom atmosfärens och klimatsystemets dynamik och kolets kretslopp. Han är också djupt engagerad i klimatsfrågans samhällsaspekter som sociala kostnader och ekonomiska konsekvenser. Värd för den planerade vistelsen är Meteorologiska institutionen vid Stockholms universitet.

Läs mer om professor Raymond T. Pierrehumbert här

 

Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö

Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö instiftades 1996 till Konungens 50-årsdag för "att främja forskning, teknisk utveckling och företagande, som bidrar till uthålligt nyttjande av naturresurserna och bevarande av biologisk mångfald". Stipendiet är en gästprofessur som utses av stiftelsens styrelse och stipendiaterna publiceras i samband med H.M. Konungens födelsedag.