Namn
Richard Roth och Joakim Borgemo
Examinerade studenter från programmet Civilingenjör och Lärare på KTH

Titel
Hur kan, ska och borde Meteorologi-undervisningen i gymnasieskolan se ut?

Sammanfattning
Richard Roth och Joakim Borgemo har avslutat sin utbildning på programmet Civilingenjör och Lärare på KTH, med ett examensarbete som handlar om hur meteorologi-undervisningen i gymnasiefysiken, kan, ska eller kanske borde se ut. Linda Megner (MISU) och Frida Bender (MISU) har varit biträdande handledare till projektet, och Richard och Joakim kommer till MISU för att berätta vad de gjort och vad de kommit fram till, samt bjuda till diskussion kring ämnet. Observera att seminariet hålls på svenska.

Tid och Plats
Torsdag 8 mars 2018, 14.15
Rossbysalen C609, Arrhenius Laboratory, 6th floor

Vi ber om ursäkt för det korta varslet, men torsdags-seminarierna är ganska fullbokade de närmsta månaderna.

 

Välkomna!