Extremväder - Nu och i Framtiden

Klimat, Prognoser och Samhälle

Tid: 22 november 2016, kl. 13-17

Plats: Birollen - CNEMA, Kungsgatan 56,  Norrköping

 

Del 1 Seminarium

Kl. 13-15.30

Moderator: Svante Bodin

         Tid         Ämne                                 Talare

13:00-13:10

Inledning

Svante Bodin, Ordförande i SMS

Björn-Ola Linnér, Professor,  Linköpings Universitet, Campus Norrköping

13:10- 13:25

Vad menar vi med extremväder?

Väder, värmeböljor, torrperioder, skyfall

Erik Kjellström, Chef, Rossbycentret, SMHI

13:25-14:05

Förekomst av extremväder- och vad händer vid klimatförändringar?

Anna Rutgersson, Professor, Uppsala Universitet.

Erik Kjellström, Chef, Rossbycentret, SMHI

14:05-14.30

Prognoser och varningar för extremväder-nu och i framtiden

Emma Grönkvist, Chef, Oceanografiska prognos- och varningstjänsten,  SMHI

Åsa Granström, Projektledare Prognoskvalitet,  SMHI
 

14:30-15:00

Extremväder och samhälle – Anpassning och beredskap

Mattias Hjerpe, Föreståndare, Tema Miljöförändring, Linköpings Universitet

Mats Nordenskjöld, If

15:00-15:30

Kaffe

 

 

Del 2 Möte för Allmänheten

Kl. 15:30 – 17:00

Moderator: Mattias Hjerpe

 

          Tid                            Ämne                                                       Talare

15:30-15:35

Inledning och Välkomnande

Svante Bodin, Ordf. SMS

15:35-17:00

  • Extremväder- vad är det, när och var händer det och hur blir det i framtiden?
  • Hur hanterar vi extremväder? Räcker det vi gör mot bakgrund av klimatförändringarna - varningar, anpassning och samhälle, t.ex. värmeböljor och skyfall.
  • Paneldiskussion

Gustav Strandberg, Rossbycentret, SMHI

Emma Grönkvist, Oceanografiska prognos- och varningstjänsten,  SMHI

Mats Nordenskjöld, If

Erik Glas, Linköpings Universitet

Maria Rothman, Tekniska Kontoret, Norrköpings Kommun

 

Mer information i bifogade filer.