10:00 Emma Härenstam

Titel: Minskning av havsisen i Arktis
Handledare: Michael Tjernström
Betygskommitté: Erik Kjellström och Peter Sigray

10:30 Carl Norberg

Titel: Långväga transport av luftföroreningar till hög-Arktis
Handledare: Michael Tjernström
Betygskommitté: Jörg Gumbel och Erik Kjellström

11:00 Daniela Järn

Titel: Molns betydelse i klimatsystemet
Handledare: Jörg Gumbel
Betygskommitté: Erik Kjellström och Michael Tjernström

11:30 Max Lindberg-Stoltz

Titel: Ozonhålets upp – och nedgång
Handledare: Jörg Gumbel
Betygskommitté: Erik Kjellström och Michael Tjernström