2017 kommer arbetsmarknadsdagen att arrangeras i Aula Magna och i Kräftriket. I Kräftriket på matematiska institutionen kommer utställare som vänder sig till matematiker och fysiker att befinna sig.

För studenter erbjuder arbetsmarknadsdagen en fantastisk möjlighet till inblick i naturvetarnas breda arbetsmarknad. Du får möjlighet att träffa företag och företagare med behov av naturvetenskaplig kompetens samt före detta naturvetarstudenter som berättar om vad de gör idag. Att delta är gratis och vi bjuder på lunch.

2017 arrangeras arbetsmarknadsdagen onsdagen den 8 februari mellan kl 12.00-15.30 i Aula Magna och på matematiska institutionen i Kräftriket mellan kl 10.00-15.00.

Utställare:

Statisticon

SWETOX

Syntagon AB

SOS International AB

Folkhälsomyndigheten

Naturskyddsföreningen

techforsweden

Skoljobb AB

Skogsstyrelsen

Naturvetarna

SMHI

Myacademy

IKEM

Nitro Consult AB

Dfind

Geoveta

Sustainergies

WSP Environment
WSP Mark & Vatten

VWR

SWECO

Vetenskapens hus

Cepheid

Foreca

SU Alumni

Bergab

Meteogroup

Försvarsmakten

Fingerprintcards

Strålsäkerhetsmyndigheten

Mercer

Finansinspektionen

PROVER

Google

Studentkåren

Aktuarieföreningen

Lärarjouren