The Prefektråd was created after suggestions from the MISU internal change work (decision made by the prefect 2011-04-27). The prefektråd is part of the new leadership structure, that should transparent and make it possible for everyone at MISU to feel included in the department work. More information can be found it the document below (Swedish).

Prefektrådet har bildats efter förslag som framkommit i arbetet inom MISU’s förändringsprojekt (prefektbeslut 2011-04-27). Prefektrådet är en del i den föreslagna nya ledningsstrukturen vilken ska vara transparent och göra att alla vid institutionen kan känna sig delaktiga i institutionens arbete. Mer information finner du i dokumentet nedan.

Members of the Prefektråd (medlemmar)

  • Rodrigo Caballero (Head of Department/Prefekt) 
  • Johan Nilsson (Deputy Head of Department/ stf. Prefekt) 
  • Sara Engström (Head of Administration/Administrativ chef) 
  • Kristofer Döös (Director of Studies undergrad/Studirektor grundutbildning)